Sea Ice Index - Is på nordpolen


På nettsidene til National Snow & Ica Data Center finnes daglige bilder av isutbredelse og konsentrasjon siden 1979. Bildene viser isutbredelse ved konsentrasjoner større enn 15% for en gitt dag, med et omriss av den typiske utbredelsen for denne dagen basert på en 30-år (1981-2010) median (oransje linje).


Nordpolen

Diagram nordpolen
Diagram nordpolen Concentration

Gå til Is på sydpolen