Nettaviser

Lenker til norske nettaviser


Nyhetsblader i Norge
ABC Nyheter ABC Nyheter er en nettavis som ble etablert av ABC Startsiden i februar 2007 som en erstatter til nettmagasinet Neste Klikk. Redaksjonen befinner seg i Sagveien 21A i Oslo. Sammen med ABC Startsiden driver nettavisen nett-tv-kanalen ABC TV. Se Wikipedia.
Adressa Adresseavisen, ofte bare kalt Adressa, er Norges eldste dagsavis som fremdeles utkommer. Avisen utgis i Trondheim og ble utgitt første gang 3. juli 1767 under navnet Trondhiems Adresse-Contoirs Efterretninger, basert på et kongelig privilegium og enerett som gjaldt for Trøndelag og Nord-Norge. Avisens nåværende dekningsområde er primært Trondheim og Trøndelag; dessuten også tilgrensende deler av Nordmøre og Nord-østerdalen. Se Wikipedia.
Avisa Nordland Avisa Nordland er en dagsavis som utgis i Bodø i Nordland. Avisa kom ut første gang 18. februar 2002. Avisa er et resultat av en fusjon mellom de tidligere Bodø-avisene Nordlands Framtid (etabl. 1910) og Nordlandsposten (etabl. 1862). Aviskonkurransen i byen ble sett på som en av landets tøffeste før den endte med en fusjon av de to konkurrentene i 2002. Avisas primære dekningsområde er Salten. Se Wikipedia.
Aftenposten Aftenposten er Norges nest største avis etter opplag men kniver i 2010 med VG om å være landets største avis. Aftenposten er den største norske abonnementsavis, og utkommer i Oslo. Se Wikipedia.
Bergens Tidende Bergens Tidende (BT) er en dagsavis som blir utgitt i Bergen i Hordaland. Avisen er blant landets eldste, grunnlagt av Johan Wilhelm Eide og utgitt første gang 2. januar 1868. Bergens Tidende er en morgenavis som utgis syv dager i uken, med et magasinbilag lørdag. Avisen ble fram til 15. september 2006 trykket i fullformat, men trykkes nå i tabloidformat. Se Wikipedia.
Bergensavisen Bergensavisen (BA), er en dagsavis som blir utgitt i Bergen i Hordaland. Den kom ut første gang 23. mars 1927 under navnet Bergens Arbeiderblad. Se Wikipedia.
Budstikka Budstikka (fram til 2004 Asker og Bærum Budstikke[1]), er en dagsavis som kommer ut mandag til lørdag på Billingstad i Asker. Avisen er lokalavis for Asker og Bærum kommuner i Akershus. Se Wikipedia.
Bygdeposten Bygdeposten er en lokalavis som blir utgitt i Modum i Buskerud. Den dekker kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og øvre Eiker. Avisens redaksjon ligger i Vikersund, og har lokalkontor i Prestfoss og i Hokksund. Ansvarlig redaktør og disponent for avisen er Vegard Møller-Johnsen. Bygdeposten kommer ut tirsdager, torsdag og lørdager. Avisen er eid i sin helhet av A-pressen, og deler av annonsesalg og kundeservice gjøres av Ringerikets Blad. Se Wikipedia.
Dag og Tid Dag og Tid er en nynorsk ukeavis, startet 1962, politisk uavhengig, for kultur og politikk. Den gir plass for innlegg og artikler som dekker et bredt spektrum av samfunnsoppfatninger. Se Wikipedia.
Dagbladet Dagbladet er en norsk dagsavis, grunnlagt i 1869, i mange år kjent som den fremste, norske radikale kulturavis. Den utkommer i Oslo og har tilhold i Havnelageret (Langkaia 1) ved den nye Operaen i Oslo. Se Wikipedia.
Dagen Dagen er en avis som kommer ut i Bergen i Hordaland. Avisen kom ut med sin første utgave 2. januar 2008 og er et resultat av en fusjon mellom Dagen og Magazinet. Avisen utkommer alle dager unntatt søndag. Se Wikipedia.
Dagens Næringsliv Dagens Næringsliv (forkortet DN) er en norsk dagsavis og den fjerde største riksdekkende avis i Norge. Avisen ble etablert i 1889 som avis for sjøfartsnæringen, og utkom tidligere under navnet Norges Handels og Sjøfartstidende, populært kalt "Sjøfarten". Se Wikipedia.
Dagsavisen Dagsavisen (også kjent som Arbeiderbladet eller Dagsavisen Arbeiderbladet) er en dagsavis som blir utgitt i Oslo. Avisa kom ut første gang under navnet Vort Arbeide i 11. mai 1884, utgitt og eid av Christian Holtermann Knudsen, med undertittel Organ for Arbeidernes Interesser. 1. april 1885 gav Knudsen avisa til Den Socialdemokratiske Forening. I 1887 ble avisa organ for det nystiftede partiet Det norske Arbeiderparti. Arbeiderbladet hadde lenge rollen som den ledende avisa innenfor arbeiderbevegelsen, både som meningsbærer og i størrelse. Arbeiderpartiet eide avisa fram til 1991, og den har siden 1995 vært eid av en egen stiftelse. Se Wikipedia.
digi.no digi.no er en norsk nettavis med fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den opprinnelige målgruppen var IT-bransjen, samt profesjonelle IT-brukere. digi.no var en av de første nettavisene da den ble lansert 26. august 1996.digi.no ble utgitt av selskapet Internett Kanal 1 som ble etablert 26. februar 1996. Se Wikipedia.
Dine Penger Dine Penger er et privatøkonomisk fagblad, etablert i 1983 av Carl Johan Berg og Carsten O. Five som likestilte redaktører. Senere overtok Christian Vennerød redaktørkrakken fra Berg. Vennerød og Five kjøpte bladet i 1988 og solgte det for nesten 50 millioner kroner til Schibsted i 1996. Se Wikipedia.
Drammens Tidende Drammens Tidende og Buskeruds Blad var opprinnelig to aviser. Drammens Tidende så dagens lys i 1832 under navnet Tiden, og er Norges nest eldste nålevende avis. Buskeruds Blad ble startet 51 år senere, 3. juli 1883. Avisene kom under samme eier i 1897, under én redaktør i 1901 og ble slått sammen til én avis i 1961. Drammens Tidende (som avisen ble hetende fra 2000) er idag en avis som dekker Buskerud fylke, med hovedvekt på Drammen, og kommer ut hver dag. Avisen eies av Edda Media. I 1998 ble nettavisen dt.no opprettet, og 2. januar 2004 gikk Drammens Tidende over til tabloidformat. Se Wikipedia.
E24.no E24.no (tidligere N24.no) er en norsk økonominettavis, lansert 18. april 2006 med inspirasjon fra N24.se (nå E24.se) i Sverige, som i løpet av kort tid ble Sveriges største nettsted for nyheter om økonomi og næringsliv. E24 ble i løpet av første uke i drift Norges største økonominettsted, foran konkurrentene NA24.no, dn.no og hegnar.no. E24 Næringsliv AS, som er selskapets fulle navn, var de tre første årene eid med 60 prosent av Aftenposten og 40 prosent av VG. VG ble eneeier fra midten av 2010. Se Wikipedia.
Fredriksstad Blad Fredriksstad Blad er en avis som blir utgitt i Fredrikstad i østfold. Fredriksstad Blad kom ut med sitt første nummer 3. januar 1889. Avisen ble gitt ut av et nydannet aksjeselskap, men regnes likevel som en viss fortsettelse av "Ugeblad for Fredriksstad og Omegn" som hadde kommet ut siden 1843. Frem til 1905 kom avisen tre ganger i uken. Deretter utkom den hver hverdag frem til september 1997. Fra da av er det også gitt ut en søndagsutgave. Siden februar 1991 har den vært en morgenavis. Den ble gitt ut i fullformat frem til juni 1986, deretter i tabloid. Se Wikipedia.
Fædrelandsvennen Fædrelandsvennen (kalles lokalt også for Fevennen) er en dagsavis som blir utgitt i Kristiansand i Vest-Agder. Regionavis for Sørlandet. Avisen har 235 ansatte, og papirversjonen har 116 000 lesere hver dag. Se Wikipedia.
Hallingdølen Hallingdølen er en avis som blir utgitt i Hallingdal i Buskerud. Redaksjonen befinner seg i ål kommune, der Bjarne Tormodsgard er redaktør. Avisen ble grunnlagt i 1936 og er to ganger tildelt prisen årets lokalavis, i 2005 og 2008. Avisen kommer ut på tirsdager, torsdager og lørdager. Se Wikipedia.
Hegnar Online Hegnar Online AS er et norsk selskap som driver nettstedet Hegnar Online. Hegnar Online AS er eid av selskapet Periscopus AS, hvor Trygve, Margrethe og Jon Trygve Hegnar er aksjonærer. Hegnar Online er rettet mot nyheter fra finans og næringsliv. Nettstedet er blant de mest populære i Norge. Se Wikipedia.
Haugesunds Avis Haugesunds Avis er en dagsavis som blir gitt ut i Haugesund i Rogaland og dekker kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland. Ansvarlig redaktør er Pål André Berg, som tok over etter Tonny Nundal i februar 2008. Se Wikipedia.
ComputerWorld ITS-Forum ComputerWorld ITS-Forum er datterselskap av amerikanske International Data Group (IDG) – verdens største forlagshus for it-relaterte publikasjoner.
ITavisen ITavisen.no er Norges mest leste IT-nettsted med rundt 150 000 unike brukere pr. uke. [1] Nettstedet ble etablert 21. oktober 1996 under navnet "Dagens Telecom" som nettutgaven av den papirbaserte ukeavisen "Telecom Revy". Dagens navn er fra 24. september 1998. Se Wikipedia.
Klar Tale Klar Tale er Norges eneste lettleste avis. Avisen prøver å gjøre nyhetene forståelige for alle. Språket er enkelt, og bokstavene er større enn i de andre avisene. Klar Tale kommer ut hver uke med 12 sider nyheter og annet aktuelt stoff fra Norge og verden. Avisen har også utgaver i blindeskrift, innlest på CD og som podcast. Mediehuset har det redaksjonelle ansvaret for avisen. Klar Tale er politisk og religiøst uavhengig. Se Wikipedia.
Klassekampen Klassekampen kom ut første gang i 1969 som en "marxist-leninistisk arbeideravis". Avisen definerer seg som "venstresidas dagsavis", og har følgende formålsparagraf: "Avisa Klassekampen skal drive en seriøs, kritisk journalistikk, med allsidige politiske og økonomiske avsløringer av utbytting, undertrykking og miljøødeleggelser – samt inspirere og bidra til ideologisk kritikk, organisering og politisk kamp mot slike forhold, ut ifra et revolusjonært, sosialistisk grunnsyn.» Se Wikipedia.
Laagendalsposten Laagendalsposten, partipolitisk uavhengig lokalavis for Kongsberg, Sandsvær og Numedal. Avisen ble etablert i 1903 på Kongsberg i Buskerud av redaktør Karl A. Wad, og var i familiens eie til den ble kjøpt av Drammens Tidende på 70-tallet og innlemmet i mediekonsernet Orkla Media. Se Wikipedia.
Le Monde diplomatique Le Monde diplomatique (også kalt Le Diplo i Frankrike) er en internasjonal månedsavis som har et globalt og intellektuelt engasjement, og inneholder grundige, akademiske og veldokumenterte kommentarer og analyser innen politiske og kulturelle temaer. Avisen har markert seg som kritisk til nyliberalismen og dens virkninger i verden. Den franske utgaven har utkommet fra mai 1954, og har i dag et opplag på 350 000. I tillegg utkommer avisen i 25 utgaver på andre språk, deriblant på norsk. Se Wikipedia.
Morgenbladet Morgenbladet er en riksdekkende avis, som utgis hver fredag i Oslo. Morgenbladet ble utgitt første gang 1. januar 1819. Morgenbladet har som mål å være en uavhengig stemme i den offentlige debatten og konsentrerer seg hovedsakelig rundt temaene kultur, medier, forskning, politikk, kunst og litteratur. Se Wikipedia.
NA24.no NA24.no er en økonominyhetstjeneste på Internett, lansert 22. mars 2006. Tjenesten er resultatet av en sammenslåing mellom TV 2 Nettavisens økonomidel, nettstedene iMarkedet og Propaganda samt økonomisidene til nettuttgavene av Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen. Se Wikipedia.
Nationen Nationen er en dagsavis som kaller seg for "Distrikts-Norges riksavis". Avisa har kommet ut siden 9. desember 1918. Hovedredaksjonen ligger på Grønland i Oslo. Prioriterte stoffområder er distriktspolitikk, landbruk og kommentarstoff. Avisa var tidligere knyttet til Senterpartiet, men er i dag uavhengig av politiske partier. Avisa er heleid av Tun Media, som igjen eies av Norges Bondelag, samvirkebedriftene Gilde og Tine samt Landkreditt AS. Se Wikipedia.
Nettavisen Nettavisen var den første norske nettavisen som ble etablert uten en papiravis i ryggen. Nettavisen ble lansert 1. november 1996. Avisen har hele tiden tatt mål av seg å dekke hele nyhetsbildet, men med hovedvekt på hendelsesnyheter, økonomi og sport. Se Wikipedia.
Nordlys Nordlys er en dagsavis som utgis i Tromsø. Avisa og er en del av mediekonsernet A-pressen. Nordlys er Nord-Norges desidert største avis, og etterstreber et landsdelsperspektiv. Den er ofte arena for Nord-Norges viktigste politiske debatter, og omtaler seg selv som "Landsdelsavisa i nord". Men Nordlys har også oppgave som lokal- og regionavis, og kjernedekningsområdet er Troms og Svalbard. Se Wikipedia.
Norway Post Norway Post er en engelskspråklig nettavis som skriver om Norge og norske forhold for et engelsklesende publikum, både i og utenfor Norges grenser. Avisa ble publisert første gang i 1999. Se Wikipedia.
NRK Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring kjent under forkortelsen NRK, er et norsk statlig eid kringkastingsselskap, som kringkaster innen radio, fjernsyn og nye medier. NRK bygger på prinsippene til en allmennkringkaster etter samme modell som BBC og er medlem av Den europeiske kringkastingsunionen. NRK ble etablert i 1933 og er Norges største mediebedrift. NRK består i 2010 av fire riksdekkende TV-kanaler (NRK1, NRK2, NRK3 og NRK Super) og tre riksdekkende radiokanaler (P1, P2 og P3). Se Wikipedia.
Ny Tid Ny Tid er et nyhetsmagasin som gis ut hver uke i Oslo etter en relansering fredag 27. januar 2006. Det var tidligere partiorgan for Sosialistisk Venstreparti, men ble fristilt fra partiet i 1998 og solgt til nye eiere i 2006. Se Wikipedia.
P4 Nyheter og Sport P4 er Norges største kommersielle riksdekkende radiostasjon. Kanalen sender i det femte riksnettet, det såkalte FM5-nettet, på konsesjon fra Kulturdepartementet. Kanalen har sitt hovedkontor på Lillehammer, med regionkontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand og Tromsø. P4 eies 100 % av MTG. Se Wikipedia.
Radio Norge Nyheter Radio Norge, tidligere Kanal 24 og Kanal 4, er en norsk kommersiell, det vil si reklamefinansiert, radiokanal, som startet sine sendinger 1. januar 2004 under navnet Kanal 24. Hovedkontoret ligger i Fredrikstad, med distrikskontor i Oslo, Kristiansand og Tromsø. Radio Norge har utenrikskorrespondenter i New York, London, Paris, Berlin og Rio de Janeiro. Se Wikipedia.
Ringerikes Blad Ringerikes Blad er en norsk dagsavis som ble etablert i 1845, den gang under navnet Ringeriges Ugeblad. Avisen har hovedkontor i Hønefoss og er i dag en del av A-pressen. Avisen var opprinnelig Høyre-orientert, men ble kjøpt av A-pressen i 1997. Dekningsområdet er Ringeriksregionen, samt lokalstoff fra kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. Den gis ut alle dager unntatt søndag. Avisselskapet AS Ringerikes Blad eier datterselskapet Eikerbladet som utgir avisen med samme navn.
Ringeriksavisa Ringeriksavisa er en nettavis som geografisk dekker Ringeriksregionen med hovedvekt på Ringerike kommune og Hønefoss. Ringeriksavisa ble etablert i november 1999. Redaktør er Frank Tverran. Avisa har ingen fast ansatte og drives i stor utstrekning på dugnadsbasis.
Romerikes Blad Romerikes Blad er en dagsavis som kommer ut i Skedsmo i Akershus. Avisa ble etablert på Jessheim stasjon av typograf og boktrykker Martin Julius Halvorsen, og kom ut første gang 3. september 1902 under navnet Akershusingen. Navnet ble fra 4. juli 1905 endret til Romerikes Blad. Avisa kom ut to ganger i uka, tirsdag og fredag. Avisa ble slått sammen med Akershus Arbeiderblad på Lillestrøm (etablert i 1913) i 1991 og den nye avisa fikk navnet Romerikes Blad. Se Wikipedia.
Sandefjords Blad Sandefjords Blad er en avis som kommer ut i Sandefjord i Vestfold. Typograf og boktrykker Hans Severin Iversen startet avis og trykkeri i Sandefjord 24. april 1861. Avisen fikk navnet Sandefjords Tidende. Se Wikipedia.
Siste.no Nettorgan med siste nytt fra Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Utgiver er A-pressen Interaktiv.
Stavanger Aftenblad Stavanger Aftenblad, ofte bare kalt Aftenbladet, er regionavis for Stavanger/Sandnes, Jæren, Haugalandet, Ryfylke og Dalane i Rogaland fylke. Avisa har hovedkontor i Stavanger. Se Wikipedia.
Sunnmørsposten Sunnmørsposten er en dagsavis som utgis i ålesund. Dekningsområdet er hovedsakelig Sunnmøre. Avisa gikk over til tabloidformat i mai 2006. Formiddagsavis fra starten og fram til 1978 da den gikk over til å bli morgenavis. Nettutgaven ble etablert i 1997, og to ansatte jobber i dag eksklusivt med internett. I tillegg har enkelte journalister både i nyhetsredaksjonen og kulturredaksjonen et særskilt ansvar for å være multimediale i sitt arbeid. Se Wikipedia.
Tek.no Omfattende og oppdatert teknologinettsted med nyheter, artikler og saker innenfor data (hardware.no), mobil (amobil.no), spill (spillverket.no) og foto (akam.no).
Teknofil Teknofil.no er et magasin som fokuserer på teknisk utstyr for forbrukere. De samarbeider blant annet med TV2 hjelper deg, der de tester kameraer, mobiltelefoner, TV´er og datautstyr. Se Wikipedia.
tv2nyhetene.no TV 2 er en norsk fjernsynsstasjon som startet sine sendinger i 1992. I 1990 vedtok Stortinget at det skulle opprettes en reklamefinansiert TV-kanal, TV 2. TV-kanalen ble tildelt konsesjon (sendetillatelse) i 1991 og startet sine sendinger i 1992. Kanalen har hovedkontor i Bergen. Se Wikipedia.
Tønsbergs Blad Tønsbergs Blad (ofte forkortet TB) er en dagsavis som kommer ut i Tønsberg i Vestfold. Mediehuset Tønsbergs Blad driver også nettavis og nær-TV. Avisen er dominerende i en rekke Vestfold-kommuner. Blant de viktigste er Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Stokke og Re. Tønsbergs Blad har også et solid fotfeste i kommunene Horten, Andebu, Holmestrand og Hof. Avisen produserer spesifikt stoff for leserne i samtlige av de nevnte kommunene, og den er Vestfolds desidert største lokalavis. Se Wikipedia.
Views and News from Norway Nyhetsavis som formidler norske nyheter på engelsk.
VG Verdens Gang (VG) er en norsk riksdekkende tabloidavis som utkommer både på papir og i elektronisk form. VG er Norges største avis siden 1981 målt i opplag[2], men er i 2010 blitt jevnstor med Aftenposten. Se Wikipedia.
Varden Varden er en avis som blir utgitt i Telemark med hovedkontor i Skien. Avisen ble grunnlagt i 1874 og frem til 1888 ble Varden utgitt to ganger i uken, deretter tre ganger i uken, før avisen ble dagblad i 1895. Avisen har lokalkontorer i Kragerø, Bø, Kviteseid og Notodden. Se Wikipedia.
Vårt Land Vårt Land er en riksdekkende kristen dagsavis som utkommer i Oslo. Den ble etablert 1945 av blant andre forfatteren Ronald Fangen. Vårt Land skal (2004) være "en uavhengig avis for mennesker som ønsker å lese om det vesentligste som skjer, og om troens rolle i dette. Avisen skal forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får prege samfunnet og menneskers liv og valg». Se Wikipedia.
østlands-Posten østlands-Posten (øP) er en dagsavis som kommer ut i Larvik i Vestfold. Den holder til på Fritzøe Brygge. østlands-Posten dekker Larvik og Lardal kommuner i søndre Vestfold. Avisen ble grunnlagt som venstrepolitisk avis i 1881. 1896–1995 var østlands-Posten eiet av familien Næss. 1943–1945 ble den slått sammen med Nybrott til Larvik Dagblad. Den ble en partipolitisk uavhengig dagsavis etter Venstres splittelse i 1972. Den gikk over fra middags- til morgenavis i 1995. østlands-Posten er eiet av A-pressen ASA siden 1995. Se Wikipedia.
Norske Nettaviser Wikipedia: Liste over norske nettaviser.
Norske aviser Wikipedia: Liste over norske aviser